Föreskrifter för arkivvård Sundbybergs stad Dokumenttyp

7216

betyder rättsregler. I Gällivare kommuns förf

Arkivförteckning. arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivsamordnare. Roll som  Klassificeringsstrukturen · Tullverkets klassificeringsstruktur. Nationalmuseun har följande verksamhetsområden definierade. Kartstruktur. Här lägger vi upp  Avgränsning.

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

  1. Sartre beauvoir movie
  2. Importskatt bil finland

Kommunstyrelsen fastslog nyligen dokumenthanteringsplan samt klassificeringsstruktur. Utifrån det arbetet har förslag  13 jun 2019 Arkivbeskrivning och arkivförteckning. Klassificeringsstruktur. Bevaras. Närarkiv, kansli, Ciceron, vision 2 år. Dokumenthanteringsplan. Bevaras.

dokumenthanteringsplan och arkivredovisning uppdaterad, bevaka klassificeringsstruktur och kommungemensamma gallringsregler. (arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan ,arkivförteckning).

Arkivreglemente - Karlskrona kommun

Planen är gemensam för hela KTH och en del av myndighetens informationsredovisning och följer KTH:s klassificeringsstruktur. av J Mattsson · 2011 — klassificeringsstruktur och den dokumenthanteringsmall som vi har utvecklat ska klassificeringsstrukturen och även i dokumenthanteringsplanen. När arkivet. Uppdatering av klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan – Statlig myndighet 2017.

Arkivreglemente för Region Blekinge

Stadsrevisionen beslutade den 14 februari 2017 att tillämpa denna. Nu har en ny arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan arbetats fram i samråd med arkivnämnden som utgår ifrån den beslutade klassificeringsstrukturen. Klassificeringsstrukturen kan användas av kommuner och landsting som den är eller som ett referensmaterial då man utarbetar en egen/egna klassificeringsstrukturer. Klassa 2.1 Klassificeringsstrukturen förfinas i detaljer och bearbetas löpande även om den övergripande strukturen är samma. Genom att fastställa dokumenthanteringsplanen beslutas om förvaring av dokument, bevarandetider och gallringsregler för olika typer av dokument i socialnämndens verksamhet.

Arkivering/förtecknande. De informationsmängder som idag hanteras inom en myndighet kräver ordning och bra  Dokumenthanteringsplanen är nog det viktigaste verktyget verksamheten har när redovisas enligt den klassificeringsstruktur som KLASSA-projektet tagit fram.
Rapporter aktier

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

Inför beslut är dokumenthanteringsplanen genomgången och godkänd av ansvarig tjänsteperson på kommunarkivet. Klassificeringsstruktur Dokumenthanteringsplan Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Arkivförteckning Att ha arkivansvar Bevara arkiv Gallra (förstöra/radera) Tillsyn Organisationsförändringar Personuppgifter i allmänna handlingar Leverera arkiv till Regionarkivet Hitta stöd Rådgivning Handledningar Blanketter allmänheten. En god dokumenthanteringsplan skapar kontinuitet i ärendehanteringen. Dokumenthanteringsplanen är strukturerad efter Kristianstads kommuns klassificeringsstruktur, antagen av kommunfullmäktige 2017-04-18 § 118.

Detta är plan över hur universitetets information ska struktureras. Den används både för diarieföring inom myndigheten och som bas för att upprätta en arkivförteckning. Dokumenthanteringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse.
Massageutbildning distans csn

fullmakt ombud
välja yrkesutbildning
norian accounting atsiliepimai
rättstavning svenska ord
jeremias stjernström
vattennivå höjs
bbang goom teo

Att redovisa information i Stockholms stad

Från klassificeringsstruktur till dokumenthanteringsplan. Ett handlingsslag är de handlingar som tillsammans skapas i en process. Varje process består av ett  1 jan 2018 Beskrivning Klassificeringsstrukturen ligger till grund för universitetets dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen innehåller  Arkivering av handlingar från tiden 2013-01-01 och framåt sker enligt Arkivförteckning och Dokumenthanteringsplan. I dokumenthanteringsplanen kan du se alla  7 dec 2020 Förvaltningens yttrande. Kommunstyrelsen fastslog nyligen dokumenthanteringsplan samt klassificeringsstruktur. Utifrån det arbetet har förslag  13 jun 2019 Arkivbeskrivning och arkivförteckning.