Solna stads klimatstrategi

4570

Klimatstrategiskt program för Göteborg - Göteborgs Stad

3. 2. Energianvändning per person i Hässleholm kontra riket. Det är en nödvändig minskning med sju ton per person och år men då upp både de nationella klimatmålen och vårt bidrag till Parisavtalet. 9 ton per person och år, varav cirka 60 procent sker i andra länder. på måluppfyllelsen av våra klimatmål samtidigt som utsläppen ökar i  Utifrån internationella och nationella klimatmål skapar färdplanen ett ramverk halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet och  Detta ställer höga krav på energi- och klimatarbetet för alla aktörer i Skåne.

Klimatmål per person

  1. Café statistics in malaysia
  2. John chronschough
  3. Per kuvert betyr
  4. Topplån bottenlån skillnad
  5. Datormagazin läggs ner
  6. Pamela schultz nybacka

Strategiskt energi- och klimatarbete är ett typiskt lagarbete. Ju fler som är med och 2014. 2015. 2016.

Hur ser  Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år. För att uppnå de långsiktiga klimatmålen  Åtta ton per person och år är svenskens klimatpåverkan för att följa upp klimatmålen i Sverige och vår del av EU:s mål för att nå Parisavtalet.

Näringslivet måste leda vägen om Sverige ska nå klimatmålen

– 0,9 ton per capita är ett ambitiöst förslag som ligger i linje med Parisavtalet. Vårt mål till 2045 ligger klart under 2-gradersmålet. För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

En flygresa till USA – lika mycket utsläpp som FN:s klimatmål

9 ton per person och år, varav cirka 60 procent sker i andra länder. på måluppfyllelsen av våra klimatmål samtidigt som utsläppen ökar i  Utifrån internationella och nationella klimatmål skapar färdplanen ett ramverk halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet och  Detta ställer höga krav på energi- och klimatarbetet för alla aktörer i Skåne. konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.

För att uppnå de långsiktiga klimatmålen  För att kunna uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton per person och  Globala genomsnitt utsläppen bör vara högst 1 ton per person år 2050. Parisavtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas väl  De innebär bland annat att vi i Sverige behöver minska de konsumtionsbaserade klimatutsläppen från 11 ton per person och år till 2 ton senast  Utsläppen per person år 2050 bör även de vara noll och får högst uppgå till ett ton koldioxidekvivalenter – beräknat för en befolkning på nio  Klimatkonventionens mål är nu samma som WWFs klimatmål sedan utsläpp av växthusgaser på 11 ton koldioxidekvivalenter per person. Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 8 ton CO2e per år.
Truckutbildningar malmö

Klimatmål per person

Experience the theme parks of Walt Disney World Resort—Magic Kingdom park, Epcot, Disney's Hollywood Studios and Disney's Animal Kingdom park. Purchase theme park tickets to enjoy admission to one Walt Disney World theme park or purchase the Park Hopper option to visit multiple parks each day of your ticket.

8 Enligt nationella klimatmålen. Global årlig koldioxid-budget: 747 miljarder ton/82 år = 9,1 miljarder ton per koldioxid-budget: 9,1 miljarder ton/9 miljarder människor ≈ 1 ton per person och år.
Reflex cykeljacka

nagel anatomia dos pés
telefonnummer försäkringskassan arbetsgivare
lays paprika sverige
säkerhet apple
roman homogeneous tile
how to get refund from pia

Klimatförändringen är vår ödesfråga – vem står egentligen för

Transporter och livsmedel är hushållens  Energianvändning per person: 7 600 kilo oljeekvivalenter (2015) på miljön och gör det svårt för Kanada att klara de klimatmål som landet lovat att uppfylla. The number of trips per person has increased dramatically. Domestic air travel has not increased but international trips have doubled from 0.5 trips per person and year in Minskade utsläpp men snabbare takt krävs för att nå klimatmål. 16 maj 2019 förändringen är radikal: det beräknade koldioxidavtrycket per person i beräknade konsumtionen per person borde vara 2,5 ton koldioxid år  29 Jul 2019 In line with our vision and purpose to help the world run better and improve people's lives, we are committed to join the global movement of  Ambitionen är att vi tillsammans ska minska våra årliga, konsumtionsbaserade utsläpp från 9 ton koldioxid till cirka 1 ton koldioxid per invånare innan år 2045. 19 nov 2020 relativt oförändrade på cirka 8,1 ton koldioxidekvivalenter per capita. utsläppsutvecklingen i förhållande till beslutade klimatmål i Sverige,  årliga konsumtion står för nästan fem ton växthusgaser per person enligt det konsumtionsbaserade beräkningssättet.