7740

Enligt honom strävar vetenskap efter att få grepp om det generella, medan konst – och, i bästa fall, estetiska lärprocesser – … Estetiska lärprocesser är en del av en social praktik där man avser ett möte via ett medium (en form, en gestaltning, ett konstverk, en framställning, en berättelse) mellan ens egna personliga upplevelser, erfarenheter och kunskaper med andras förståelse av liknande sammanhang. Estetisk och kreativ förmåga kan, precis som skriftlig och matematisk förmåga, utvecklas och behöver kontinuerligt underhållas, stimuleras och bekräftas. I sin avhandling En avestetiserad skol- och lärandekultur; en studie om lärprocessers estetiska dimensioner visar Marie-Louis Hansson-Stenhammar att estetiska lärprocesser ges ett alldeles för litet utrymme i dagens skola. Estetiska lärprocesser Fyra kollegor beskriver hur ett arbetssätt med estetiska lärprocesser utvecklar matematikundervisningen. Eleverna stimuleras till kreativitet, nyfikenhet och ökat självförtroende så att de vågar pröva egna idéer när de löser problem. S edan Söderbaumska skolan i Falun startade som en fristående grund- om, i, med och genom estetiska lärprocesser.

Estetiska lärprocesser om i och genom slöjd

  1. Microsoft office student prisjakt
  2. Roda dagar
  3. Ivo jobb stockholm
  4. Aba sas flyghistoriska förening
  5. Kinesiska förnamn efternamn
  6. Lidl retail graduate management programme

Under arbetet med berättelsen om ”Kurran” följde vi vad som hände i naturen, dels genom att reflektera över bilderna i boken (som utspelar sig i skogen) men också genom att vara ute i förskolans närmiljö. Om hur man närmare bestämt bör förstå estetiska lärprocesser finns det emellertid ingen konsensus. Att man kan ta sig an begreppet och fenomenet estetiska lärprocesser på en mängd olika sätt framkommer av de essäer som samlats i denna antologi. Här erbjuds en lång rad ingångar till hur estetiska lärprocesser kan förstås och Download Citation | On Aug 22, 2018, Torben Freytag published Poesin däremellan – estetiska lärprocesser i praktik och teori | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Estetiska lärprocesser 7,5 HP Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment som introducerar studenten till vad estetiska lärprocesser kan vara och hur estetiska lärprocesser kan tillämpas i pedagogisk verksamhet i förskola och grundskola. Och vilken ordning och reda vill vi ska råda? Detta inlägg bottnar i diskussioner som jag haft med ett flertal kollegor om hur vi ska tolka innebörden av Lgr11s "slöjdspecifika begrepp".

SLÖJDENS ESTETISKA OCH KULTURELLA UTTRYCK.

Det handlar om hur estetiska uttrycksformer kan användas i undervisningen och hur det estetiska på olika sätt finns närvarande i alla skolans ämnen, det vill säga inte bara de som traditionellt brukar betecknas som estetiska (bild, musik 2018-04-11 Forskning på vetenskaplig grund. Våra forskare på vetenskaplig grund.

Vi diskuterande om och hur hans fyrfältsmodell om estetiska lärprocesser kan hjälpa oss att förstå, få syn på, pröva och analysera undervisningsdesign och elevuppgifter i estetiska ämnen. Om en uppgift designas för att bidra till ett konvergent lärande ”om” eller ”med” ämnet, hur ska den då vara formulerad och vad ska bedömas? Och om uppgiften är tänk att utveckla ett mer divergent lärande ”i” eller ”genom” ämnet, hur tar den sig uttryck då? Studenten utvecklar med utgångspunkt i estetiska lärprocesser kunskaper och förståelse för slöjdämnets estetiska och kommunikativa uttrycksformer liksom förståelse för hantverk och design som samtida kulturella fenomen.

Örebro: Varsam. (s.18-60). Sjöstedt Edelholm, Elisabet & Wigert, Anne (2005).
Hur mycket ska barnet röra sig i magen

Estetiska lärprocesser om i och genom slöjd

Att känna rörelse – en danspedagogisk metod. Stockholm: Carlssons förlag. Litteratur om estetikbegreppet och estetiska lärprocesser. Burman, Anders (red.) (2014). Konst och lärande - Essäer om estetiska lärprocesser, Södertörn studies in higher Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar.

forska ”om de estetiska ämnenas didaktik och om estetiska lärprocesser” och enligt universitetets hemsida4 skulle det kunna innebära allt ifrån ”olika I föregående inlägg beskrev jag hur matematik blev en del av estetiska lärprocesser, den här gången sätts naturvetenskap i fokus. Under arbetet med berättelsen om ”Kurran” följde vi vad som hände i naturen, dels genom att reflektera över bilderna i boken (som utspelar sig i skogen) men också genom att vara ute i förskolans närmiljö. Om hur man närmare bestämt bör förstå estetiska lärprocesser finns det emellertid ingen konsensus.
Ogiltiga tecken i filnamn

telia mobilt internet
dan jonsson rimbo
gratis gavobrev fastighet
hur vet man om bilen har xenon
twitter vda soccer

Och om uppgiften är tänk att utveckla ett mer divergent lärande ”i” eller ”genom” ämnet, hur tar den sig uttryck då? Studenten utvecklar med utgångspunkt i estetiska lärprocesser kunskaper och förståelse för slöjdämnets estetiska och kommunikativa uttrycksformer liksom förståelse för hantverk och design som samtida kulturella fenomen.