Offentlighetsprincipen - Kils kommun

5733

Allmänna handlingar Finansinspektionen

Du kan få kopior på handlingar levererade på olika sätt. Kostnaden för kopior är reglerad i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis fakturerar myndigheten som lämnar ut handlingen avgiften, men ibland sker utlämnandet mot postförskott. Om sökandens namn framgår av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar är begäran inte att betrakta som anonym. JO har dock, utifrån grundtanken bakom anonymitetsskyddet, i flera beslut uttalat att myndigheten inte heller i dessa fall, utan vidare bör lämna uppgiften vidare eller göra egna undersökningar av den enskildes identitet.

Allmän handling anonym

  1. Phishing mail melden
  2. Viking iona

Rätt till anonymitet. När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Regeringskansliet får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte. Se hela listan på riksarkivet.se Etikett: anonym anmälan “Anonym” anmälares identitet offentlig En person fick ut handlingarna i ett anmälningsärende hos Miljö- och byggnadsnämnden i Västerviks kommun med undantag för anmälarens namn och e-postadress.

Allmän handling . En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och har kommit in dit eller har upprättats där.

Offentlighetsprincipen - Bollnäs kommun

Du har rätt att vara anonym. Ibland kostar  Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Vill du vara anonym har du möjlighet att besöka domstolen och på plats hämta ut   18 mar 2020 Endast i undantagsfall bryta mot din rätt att vara anonym. Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut.

Offentlig handling - Upplands Väsby

Den som efterfrågat handlingen (sökanden) har rätt att vara anonym om inte  25 nov 2019 Du får vara anonym Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. 4 sep 2017 Den som vill ha en handling har rätt att var anonym och behöver inte uppge varför han eller hon vill ta del av handlingen. Men om detta behövs  14 nov 2019 Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men  19 jul 2016 En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är förvarad hos myndigheten. Man har rätt att vara anonym. Utlämnandet. Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling.

Läs mer! Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Du får vara anonym. Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga  Du har alltid rätt att vara anonym när du begär ut en handling. Registraturen hjälper dig. För att ta del av allmänna handligar kontaktar du registraturen via telefon  Att dina synpunkter, även om du är anonym, i de flesta fall betraktas som en offentlig handling. Fakta.
Floyd mayweather reach

Allmän handling anonym

utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner. Allmänna handlingar i … Följande gäller när en allmän handling begärs ut: Den som begär ut en handling får vara anonym och behöver inte ange anledningen till att handlingen begärs ut. Myndigheten får inte heller fråga om det.

Skriv så här i ämnesraden: Begär ut allmän handling. Brev.
B cards free

aktiebolagsskatt
quiz elevhem harry potter
oss emellan imdb
överklaga pbot stockholm
stefan jacobsson sverigedemokraterna
subway halmstad öppettider

Offentlighetsprincipen - Kils kommun

Att ta del av en allmän handlig innebär 2019-09-06 Den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte ange varför handlingen begärs ut eller hur den ska användas. PRV får därför inte fråga vem som begär ut handlingen och syftet med det, annat än om det är nödvändigt för att avgöra om det finns hinder för att lämna ut den. Den som begär ut handlingen har rätt att vara anonym.