3909

Här visas på generella processer verksamma i allt praktiskt socialt arbete. Med hjälp av vetenskap och forskning vill författarna lyfta och medvetandegöra dessa processer utan att för den skull bli vare sig distanserande eller föreskrivande. Boken innehåller flera exempel hämtade från praktiskt socialt arbete. Under 2000-talet har det skett en markant förändring i synen på socialt arbete. Det är idag en självklarhet för socialarbetare att utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Socialt arbete vetenskap

  1. Björn kjellgren
  2. Martin jonsson i tunnelbanan
  3. David duner
  4. Oppettider mellandagarna

Chicago. 1970. "Paradigmbyten får vetenskapsmän att se den värld de forskar i annorlunda. Det som i den världen var ankor före revolutionen blir kaniner efteråt." (Sida 32) (Lindholm, S. Vetenskap, Verklighet och paradigm. - Socialt arbete: Social omsorgsexamen eller socionomexamen omfattande minst 180 högskolepoäng, inkluderat ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen inom socialt arbete eller social omsorgsvetenskap, eller motsvarande.

Med hjälp av vetenskap och forskning vill författarna lyfta och medvetandegöra dessa processer utan att för den skull bli vare sig distanserande eller föreskrivande. Boken innehåller flera exempel hämtade från praktiskt socialt arbete.

Det är idag en självklarhet för socialarbetare att utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Det sociala arbetet är lagstyrt men har även vetenskap och beprövad erfa-renhet samt etiska principer som grund. Kompetensbeskrivningarna bygger även på kunskaper från forskning, utvärdering, systematiskt utvecklingsar-bete och tillsyn. Den vetenskapliga kunskapsbasen för socialt arbete är un- Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors resurser.

Vad betyder "forskningsbaserad praxis"? Vad kännetecknar forskning och  12 jun 2020 Kursnamn. Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder.

Vad kännetecknar forskning och vetenskap   sträckning kan baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Allvarlig hjärnskakning

Socialt arbete vetenskap

Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just därför får de stora konsekvenser för både individer och samhället i stort.

Kursen ger en introduktion till socialt arbete som profession och som vetenskapligt ämne med det sociala arbetets framväxt och idéhistoriska utveckling nationellt och internationellt och en inblick i forskningsområden inom socialt arbete. Du introduceras för vissa centrala begrepp och teorier i socialt arbete. Socialt arbete som akademiskt ämne omfattar studier av social utsatthet, dess orsaker och konsekvenser för såväl individer som grupper och samhället i stort.
Myggor och tigrar

varför äter inte muslimer griskött
havregrynsgröt sänker kolesterol
opq test exempel
fyrisskolan mail
martindale
renaissance hotel baltimore

Dess syfte är att med vetenskapsteoretiska analyser diskutera och komma vidare med ett antal beständiga frågor inom socialt Programmet inleds med kursen Socialt arbete som vetenskap och profession, 30 hp, vilken innehåller en introduktion till socialt arbete som ämne, forskningsområde och verksamhetsfält. I kursen studeras det sociala arbetets utveckling och värdegrund, vetenskaplig metod, socialpolitik, samhällsstrukturer och människors olika livsvillkor. Socialt arbete - vetenskap.