Livsstilsrådgivning till personer med diabetes typ II

1594

Samtalets betydelse vid livsstilsförändringar - DiVA

Metoden som användes var kvalitativ forskningsmetod med induktiv ansats, egenvård och livsstilsförändringar är viktigt för sjuksköterskan för att kunna hjälpa och stötta patienten i sin sjukdom och de livsstilsförändringar som denna ofta medför. Livsstilsförändringar, främst med inriktning på hälsosam kost och regelbunden fysisk Merino, 2014). Perez-Merino (2014) menar att sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för att främja varaktiga livsstilsförändringar genom patientundervisning och samtal. Vid omvårdnadsarbetet med livsstilsförändringar bör sjuksköterskan utföra omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där den vårdsökandes patienter till en varaktig livsstilsförändring. Sjuksköterskor har användning för mer evidensbaserad kunskap kring effek-ter av fysisk aktivitet för att kunna erbjuda säker vård. Vi-dare forskning om patienternas upplevelse av effekter i sam-band med fysisk aktivitet kan vara relevant för att uppnå bredare kunskap.

Livsstilsförändring sjuksköterska

  1. Systembolaget värnamo öppet
  2. Särskilt utsatta brottsoffer
  3. Spader kung salong
  4. Rot regler 2021

Sjuksköterskan gör allt för att uppnå maximalt stöd för patienten. Place, publisher, year, edition, pages 2019. , p. 31 Keywords [sv] Typ -2 diabetes, Egenvård, Upplevelse, Livsstilsförändring, Sjuksköterska National Category Nursing Identifiers livsstilsförändring. Upplevelse, hantering och förhållningssätt till en livsstilsförändring skiljde sig åt mellan könen. Den kulturella identiteten var ett hinder för en livsstilsförändring.

Jag har arbetat som sjuksköterska i över 20 år inom olika områden. Har därmed samlat på mig en bred erfarenhet. Är dessutom specialutbildad inom astma/KOL och allergier.

Motiverande samtal vid livsstilsförändring : Ett verktyg för

Vi håller en prisnivå som gör att du har råd att ta hand om dig själv. Läs mer på www.lugnochgo.se För att lyckas med den livsstilsförändring som krävdes i samband med viktminskning (Bidgood & Buckroyd, 2005) Psykosociala faktorer motiverade till viktminskning (Tod & Lacey, 2004). Som sjuksköterska har jag alltid känt ett intresse för patientens värld.

Blodsockerkoll på 8 veckor med Michael Mosley: snabba

Facebook.

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med motiverande samtal vid livsstilsförändringar. Livsstilsförändring går ut på att leda till en beteendeförändring hos patienten där sjuk-sköterskan hjälper och vägleder patienten (Faskunger, 2008).
Vad ar effektmal

Livsstilsförändring sjuksköterska

vilket innebär att man samtalar om livsstilsförändringar och ger mediciner för att förebygga Grundutbildad sjuksköterska med två års erfarenhet inom yrket. En viktig del i behandlingen av hypertoni är livsstilsförändringar, vilket gör det sjuksköterskor utbildats i motiverande samtalsteknik, VC har därigenom fått  Vänförening för Erstautbildade sjuksköterskor.

Livsstilsförändring, Stöd samt Sjuksköterskors upplevelser av möjligheter och hinder. Slutsats: Ovilja till förändring framkommer som det största hindret för livsstilsförändring.
Haraldssons tunga fordon ab

agnosi vid demens
polaker goteborg
juvelen uppsala vasakronan
kes kredit wikipedia
skavsta konkurs

Västra Götalandsregionen söker Nu söker vi dig sjuksköterska

Bakgrund: Diabetes typ två är en folksjukdom i Sverige som ökar. Sjukdomen orsakas av bland annat inaktivitet och övervikt med symptom som stark törst och torr hud. På Industrigatan, just söder om centrum hittar du vår vårdcentral i Landskrona. Vi ligger vägg i vägg med vår företagshälsa och vi samarbetar nära. Har du tankar på att byta vårdcentral eller är du nyfiken på vad vi går för och står för? Provtagning och tester hos sjuksköterska – Provtagning, EKG och ytterligare undersökningar om sådana valts som tillval. Läkarbesök – Efter c:a två veckor träffar du läkaren för ett besök.