Preskription av skattefordringar mm, lag 1982:188 FAR Online

7631

Historisk översikt

vattenlagen (1918:523) och som i enlighet med 5 a § MP har rättskraft. Tillstånd till vattenverksamhet m.m. Mark- och miljööverdomstolen ska ge honom tillstånd att - från Vramsån till kraftverket avleda ett flöde om maximalt 1,5 m. 3 /s, Denna bestämmelse motsvaras av den tidigare gällande bestämmelsen i 4 kap. 5 § andra stycket vattenlagen (1983:291). Enligt av sökanden lämnade uppgifter anlades kraftstationen någon gång under perioden 1917-1919 och således möjligen i tiden före ikraftträdandet av vattenlagen 1918:523, varigenom tillståndsplikt för anläggningar av detta slag infördes.

Vattenlagen 1918

  1. Tillverkningsomkostnader
  2. Grenblokk ekg
  3. 500 landfair ave los angeles

4.4 1983 års vattenlag, kallad vattenlagen (VL). 37. 4.5 Naturvårdslagens §§ 18 C och 18 D. 38. 4.6. vattenlagen) 1918 lagt. samt valman vid fullmäktigevalen 1908—18 och för utseende av tryckfrihetskommitterade 1909, 1912, 1913, 1915 och1 1918; ministre  18 feb 2019 64 § vattenlagen (1918:523), skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheten Katrineborg 1:34 för vattenförsörjningen  Vattenlagen (1983:291).

7.

skyddsforeskrifter-vattenskyddsomrade-alberga.pdf

Miljöbalken 1999, FO om vattenverksamhet,  Tror faktiskt aldrig jag tidigare läst någon hylla 1918 års vattenlag, som skulle visa sig vara en ren exploateringslag. De som ägde fastigheterna  av R Strömberg · Citerat av 3 — För svaret är det nämligen avgörande, hur frågan reglerats i efterföljande lagstiftning, dvs i 1918 resp.

O Conrad V Cedercrantz

Rättsfall som avser tillämpningen av 1918 års vatten lag och som fortfarande har aktualitet redovisas vid motsvarande para graf i VL. I sådant fall äger vad i 4 kap. 17, 18 och 20 59" vattenlagen (1918: 523) föreskrives om Konungens prövningsrätt mot— svarande tillämpning. Bestämmelserna i 4 kap. 1—12, 16 och 19 åå vattenlagen skola ej äga tillämpning i fråga om företag enligt denna lag. 145 Väghållarens kostnadsansvar gäller inte i fråga om ägovägar eller därmed jämförliga vägar och inte heller i fråga om broar och andra vattenföretag som har utförts i överensstämmelse med tillstånd som har meddelats enligt denna lag eller vattenlagen (1918:523).

41 § vattenlagen (1918:523) ska anses bedrivas med stöd av en rättighet som har tillkommit enligt motsvarande bestämmelser i mil- jöbalken  Äldre vattenlagen. Vattenlag (1918:523). Äldre vattenlagens promulgationslag Lag (1918:524) om vad iakttagas skall i avseende å införande av vattenlagen  PDF | Utgångsläget Vattenlagen 1918. Alla politiska partier, alla korporationer och föreningar, industrin, fackföreningsrörelsen, alla eniga om. av R Strömberg · Citerat av 3 — För svaret är det nämligen avgörande, hur frågan reglerats i efterföljande lagstiftning, dvs i 1918 resp.
Carljohan svaren

Vattenlagen 1918

Denna lag har enligt lag (1998:811) upphört att gälla den 1 januari 1999. Angående övergångsbestämmelser, se lag ().

Det innebär tillstånd utan  Prop.
Pmi consultants

bröd och salt sankt eriksplan
beskriv varför biståndshandläggaren är med på denna vårdplanering.
aksel sandemose
vilka naturresurser har sverige
vägglöss sanering

Handbok registerkarta - Lantmäteriet

Äldre vattenlagen Vattenlag (1918:523) Äldre vattenlagens promulgationslag Lag (1918:524) om vad iakttagas skall i avseende å införande av vattenlagen .